Leder "Klar for 100 nye år med god, norsk mat" - Velg grønt

/ Velg grønt

Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

NBS arbeider for at produksjonen av mat i Norge i størst mulig grad skal baseres på norske ressurser, at den skal produseres på en dyrevelferdsmessig god måte og at ressursene for matproduksjon skal utnyttes over hele landet. Samtidig arbeider NBS for et mangfold i norsk matproduksjon, hvor det er rom for både store og små produsenter, med en sterk satsing på lokalprodusert og kortreist mat. Dette arbeidet har blant annet bidratt sterkt til at vi nå har 1700 lokalmatprodusenter i Norge.

Internasjonalt er matproduksjonen preget av økt uforutsigbarhet. Matprisene ligger på et høyere nivå enn tidligere, og land som Russland, Argentina og Ukraina har stengt sine grenser for eksport av korn i perioder med dårlige avlinger. I Norge importerer vi allerede godt over 50 prosent av maten vi spiser. Med tanke på at verdens befolkning vil øke med to milliarder mennesker fram mot 2050, viser dette at matsikkerhet slett ikke skal tas for gitt, og at Norge ikke bør gjøre seg mer avhengig av andre land når det gjelder matforsyning. Derfor bør også matproduksjon få langt større oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet.

NBS sitt jubileum sammenfaller med 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i Norge og et stortingsvalg som kan vise seg å bli svært viktig for hvilken retning norsk matproduksjon tar i årene framover.

En mulig regjeringskonstellasjon er Høyre/FrP, partier som i sine alternative budsjetter for 2013 foreslo å kutte henholdsvis 1,5 og 6,6 milliarder kroner i overføringer til jordbruket. I tillegg er de to partiene de fremste garantistene for å svekke tollvernet. Et landbruk basert på disse to partienes politikk vil få store konsekvenser for hele verdikjeden for mat, som foruten å produsere trygg mat til en økende befolkning, blant annet sørger for et åpent kulturlandskap, levende bygder og 90 000 arbeidsplasser landet rundt.

Debatten omkring produksjon av mat vil bli stadig mer aktualisert i årene framover. Som i de foregående 100 år, vil NBS fortsette å arbeide for trygg og god mat, mangfold og økt verdiskaping fra en av Norges viktigste næringer.